Чернова на протокол от общото годишно събрание на СЗРП, вероятно проведено в края на 1936 г. В дневния ред са включени отчет за дейността през 1935-1936 г., финанов отчет, изказвания, избор на Управителен съвет.