Протокол от Общото годишно събрание на СЗРП, състояло се на 13.12.1945 г.