Протокол от проверка на касата на СЗРП от контролната комисия с дата 31.03.1931г.