Протокол от среща на А. Луканов относно стопанския туризъм в селищна система Банско, септември 1982г. В протокола са споменати решения от срещата, касаещи изграждане на обекти в Благоевград, Банско и НП "Пирин". Обектите в Пирин включват вилно селище, седалкова въжена линия, ски-влек, мотел и система от лифтове, влекове и писти.