Протокол от Учредителното събрание на Съюз за защита на родната природа /СЗПР/ 14.03.1929 г.