Протокол от заседание на БНСЗП по законопроекта за защита на природата от 25.02.1949 г.