Протокол от заседание на Централното настоятелство на СЗП, състояло се на 17.12.1945 г.