Ръкописна чернова на протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП, състояло се на 11.07.1941г.