Протокол за оценяване и закупуване на на пишеща машина, подписан от комисия в състав:
Николай Крумов Боев - ст. н. с., научен секретар на КЗП
Владимир Антонов Помаков - биолог, адм. секретар на КЗП
Славчо борисов Михайлов - гл. счетоводител