Публикации от 07.03.1962г. във вестниците "Работническо дело" и "Отечествен фронт", които информират за работата на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа.