Разрешение от ДНП "Рила", подписано на 27.05.2009г. от директора на националния парк Красимир Кацарски за движение на МПС на фирма "Атомик Инвест ООД" по маршрута Пионерска-Рилски езера. Разрешението е за обслужване на строежа на лифта - ПСВЛ (пътническа седалкова въжена линия) според прикрепената преписка от МОСВ.