Решение ГС-05-041/2009г по ЗДОИ на ДНСК за разрешаване достъп до информация относно лифт "Картала", 2009г. Решението е комплектовано с придружително писмо, протокол за получаване на информацията и самия искан документ - Молба от "Прима Инвест БГ" ООД за назначаване на ДПК за лифт "Картала"