Решение ГС-05-8/2010г по ЗДОИ на ДНСК относно лифт "Картала", заедно с придужително писмо, 2010г