Решение №10 по ЗДОИ на РИОСВ Враца, за предоставяне на информация относно ПП "Врачански Балкан", 2007г