Решение №22/16.02.2011 РИОСВ Варна за предоставяне на пълен достъп до обществена информация с придружително писмо.