Решение по ЗДОИ на РДНСК Враца относно информация за строеж "Каптаж" в землището на с. Згориград, 2007г