Резолюция от протестно събрание на пловдивското гражданство, проведено на 4 май 1933 г., адресирана до министъра на благоустройството, кмета на г. Пловдив и др. по повод запазването от разрушение на Джендем тепе. Събранието е организирано по инициатива на Дружеството за украса на града Пловдив в подкрепа на усилията на Пловдивската община не само да запази тепетата, по-конкретно Джендем тепе, а и да ги залеси и благоустрои. Изложението е подписано от подпредседателя и заверено с печата на Дружеството.