Първа акция на Зелени Балкани (дек. 1988 – януари 1989). 
 Събиране на трупове на отровени диви птици.  На снимките Христо Николов и Марин Маринов. В кампанията срещу отровите участваха още и Симеон Марин, Стоян Бешков, Димитър Василев,Стоян Ножделов,Росен Алесков,Николай Илчевски, Юри Паликов,Златка Николова и др.
През зимата на 1988-1989 в България бяха отровени не по малко от 400 хиляди зимуващи птици