Сигнал от 07.01.08г на АПБ до РИОСВ - Благоевград относно лифт "Картала", 2008г