Служебни бележки и сведения, необходими за да бъде утвърден състава на Управителния съвет на БНСЗП от Министерството на вътршните работи.