Смекта №4858/08.07.1937-вх.24939 за обнародване на Правилника за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа 1937г. издадена от Държавна печатница към Министерство на земеделието и държавните имоти. Получена в Министерството с вх.№20631/27.07.1937г.