Списък и скица на горските площи, предоставени за строеж на ски писти и лифт в НП "Пирин", 1985г