Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП към 1940г. Съдържа информация за мандат, адрес и телефон.