Списък на литература по общо лесовъдство на руски език, съставен вероятно през 1945г. при реорганизацията на образованието.