Списък с построените обществени хижи в районите на административни, ревирни и общински лесничейства, 1938г