Чернова на становище с изх. №6/25.05.1933 г, адресирано до Отделението за горите и лова към МЗДИ с копие до Ловната организация, с молба практиката на тровене на дивеч да бъде преустановена.