Становище на дирекция на НП "Пирин" относно строителство на писта Бъндеришка поляна - Църна могила, 1986г