В отговор на изпратения от Дирекцията за външна търговия Дирекция за външна търговия за съгласуване Списък на търсените за износ билки Ив. Буреш изпраща становището на СЗРП с писмо изх.№3а/24.12.1941г.