Чернова на писмо от СЗРП до МЗДИ с изх. № 28/ 17.11.1936 г., което съобщава за вземане на положително становище от УС на СЗРП за обявяване на Побитите камъни за природен паметник, за положителното отражение върху местната общност чрез благоприятстване на туризма и за нужда от комисия с представител на МЗДИ, която да определи границите на местността.