Статии за съвещания на природозащитни теми, публикувани в "Ботанический журнал" том 41, бр.6/1956г.:
Статия "Съвещание по проблема за радиостимулация на растенията" от Н.В.Тимофеев-Ресовски от Л.В.Денисова
Статия "Съвещание нав Комисията по защита на природата на АН на СССР"
Статия "Ботанически доклади на научната сесия на Карело-финския филиал на АН на СССР"