Статия "Бялата мура заменя липата" в. "Работническо дело" бр.85/26.03.1962 г.