Статия "Чернатица не бива да загине!" от Апостол Райков в. "Поглед" бр.15/08.04.1968г. срещу планирано изсичане на горите.