Статия "Човекът и неговата жизнена среда" от чл.кор. Ташо Ташев, в. "Вечерни новини" 19.12.1970г.