Статия "Да пазим родната природа" в. "Отечествен фронт" бр.5817/14.05.1963 г.