Статия "Да запазим живата украса на София" от м. Колев, в. "Вечерни новини"04.07. 1962г.