Статия "Две морета - две хубости", в. "Работническо дело"31.05. 1966 г. във връзка с месеца за защита на природата.