Статия "Гъбопроизводството е доходен отрасъл", в. "Работническо дело" 26.11.1962г.