Статия "Горите - важен природозащитен обект" от проф. П. Петков в. "Отечествен фронт" 13.07.1962 г.