Статия "Изчезване на полезните животни и един универсален международен съюз за запазването им" от Самуел Я. Захей, публикувана в сп. "Ловец" год.XVI бр.7/юли 1911г. Написана е по повод конгреса на задружните ловци в България. Авторът излага съображенията си за необходимост от универсална международна организация с общо управление и предлага българския съюз на ловците да подеме тази инициатива.
Препис от неизвестен деятел.