Статия "Кътове за отдих в Лудогорието", в. "Кооперативно село" 28.04.1970г.