Статия "Месец за защита на природата. Голяма изложба" в. "Кооперативно село" 29.05.1968г.