Статия "Опасност от радиоактивно заразяване", в. "Работническо дело" 18.01.1971г.