Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" бр.686/13.12.1946г.