Статия "Първа всесъюзна орнитологическа конференция" от акад. Е. Н. Павловски и Л. А. Портенко, публикувана в "Хроники и информация" на "Зоологически журнал" том XXXV №9 от 1956г.
В брошурата са включени и статиите "Резолюция на Първата всесъюзна орнитологическа конференция" и "Съвещание по опазване на природата в СССР"