Статия "Пленум на КЗП при Академията на науките на СССР" от В. А. Борисов, публикувана в "Хроники и информация" на "Зоологически журнал" том XXXV №10 от 1956г.
В брошурата са включени и статиите "Зоологията в Индия" от Д.М.Федотов и "Конференция на хидробиолозите в Прибалтика" от Г.Г.Винберг.