Статия "Поглед към трите идни десетилетия на биологията" от ст. н. с. Димо Божков, публикувана на 29.08. 1970г.