Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" от 05.04.1958 г.