Статия "Поречието на Искър ще се благоустрои", в. "Отечествен фронт"23.03. 1965г. за решение на Изпълнителния комитет на СГНС.