Статия "Рушителни инстинкти" в. "Врачански новини" от 12.03.1934 г.