Статия "Създаването на лесопарк край Искъра не бива да се забавя" от инж. Д. Филизов, в. "Вечерни новини" 07.07.1964г. от поредицата от Панчарево до Курило Да разнася Искъра благодат и прохлада"